W naszym Sklepie przykładamy dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Przetwarzania danych dokonujemy w pełnej zgodzie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione nam dane osobowe oraz omówienie Twoich podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Jeżeli chcesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dot. przetwarzania Twoich danych wystarczy, że klikniesz w podany poniżej link:

Klauzula informacyjna dla klientów Sklepu.
Klauzula informacyjna dla naszych dostawców.


Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest SEINTS Kamil Falarz, Żeromskiego 2/5, 39-100 Ropczyce, REGON: 389303851, NIP: 818-169-82-37. zwana dalej: „SEINTS”.Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe używane będą we właściwy sposób. SEINTS zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były:
 
 1. przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
 2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
 3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;
 5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;
 6. bezpieczne.
 
Rodzaje danych osobowych.

Zawsze informujemy, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Twoich żądań, czy np. złożenia zamówienia. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:
 
 1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko,
 2. adres dostawy,
 3. numer telefonu, adres e-mail
 4. informacje o użytkowniku przeglądającym nasz sklep, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje, z uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych
 5. dane do rozliczeń finansowych – numer rachunku bankowego.
 6. dane dot. Twojej firmy – jeżeli założyłeś u nas konto firmowe.
 

Cele przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:
 
 1. wyraziłeś na to zgodę;
 2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy;
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla Ciebie, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania naszego Sklepu.
 
Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, aby:
 1. ułatwić im korzystanie z naszego Sklepu, produktów oraz kontaktować się z nimi w ramach standardowej obsługi;
 2. zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta i wsparcie techniczne,
 3. przesyłać użytkownikom zamówione przez nich newslettery.
 
Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych następującym podmiotom:
 
 1. Firmom IT - gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne oraz usługi hostingowi.
 2. Dostawcom towarów w naszym Sklepie - przy rozpatrywaniu zgłoszonych reklamacji.
 3. Kurierom i Operatorom płatności – aby prawidłowo zrealizować Twoje zamówienie, dostarczyć przesyłkę, czy zrealizować płatność.
 4. doradcom prawnym - w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw;
 5. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
 
Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych;

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.
 
Zgoda użytkownika

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu o Twoją zgodę – np. wysyłka newsletterów. W takim wypadku masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli wycofasz zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem.